Home / Giấy phép (page 6)

Giấy phép

Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại tới Sở công thương – 0849 375 111

Thông báo hoạt động khuyến mại tới Sở công thương là thủ tục bắt buộc trước khi thương nhân thực hiện khuyến mại hàng hóa tới khách hàng. Để đảm bảo tính hợp pháp cho hoạt động khuyến mại, thương nhân thực hiện cần làm thủ tục trước 3 ngày …

Xem Thêm >

0849375111