Home / Kế toán – Chữ ký số

Kế toán – Chữ ký số

Phần mềm hóa đơn điện tử Viettel tại Thanh Hóa – 0849 375 111

I. LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ( xuất hóa đơn): Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, an toàn bảo quản, lưu trữ và nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn, quản lý công nợ. Giúp Doanh nghiệp giảm nguy cơ bị làm giả hóa đơn. Giảm thủ tục hành chính thuế: Đăng ký, Kê khai, báo cáo thuế. Giảm chi phí chung của toàn xã hội. Nâng cấp uy tín của Doanh nghiệp với người mua hàng. Lợi ích của Người mua hàng Yên tâm khi vào hóa đơn do Doanh nghiệp bán hàng phát hành. Thuận tiện tra cứu, in ấn, kiểm tra hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.  Lợi ích của cơ quan Thuế Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thuế. Hỗ trợ hiệu quả công tác đối chiếu, xác minh nhằm phát hiện kịp thời các lỗi trong quá trình sử dụng hóa đơn tại các doanh nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung. II. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ HÓA …

Xem Thêm >

Hóa đơn điện tử tại Thanh Hóa – Đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử

I. LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ( xuất hóa đơn): Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, an toàn bảo quản, lưu trữ và nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn, quản lý công nợ. Giúp Doanh nghiệp giảm nguy cơ bị làm giả hóa đơn. Giảm thủ tục hành chính thuế: Đăng ký, Kê khai, báo cáo thuế. Giảm chi phí chung của toàn xã hội. Nâng cấp uy tín của Doanh nghiệp với người mua hàng. Lợi ích của Người mua hàng Yên tâm khi vào hóa đơn do Doanh nghiệp bán hàng phát hành. Thuận tiện tra cứu, in ấn, kiểm tra hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.  Lợi ích của cơ quan Thuế Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thuế. Hỗ trợ hiệu quả công tác đối chiếu, xác minh nhằm phát hiện kịp thời các lỗi trong quá trình sử dụng hóa đơn tại các doanh nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung. II. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ HÓA …

Xem Thêm >

Dịch vụ đăng ký hóa đơn điện tử VNPT tại Thanh Hóa

I. LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ( xuất hóa đơn): Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, an toàn bảo quản, lưu trữ và nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn, quản lý công nợ. Giúp Doanh nghiệp giảm nguy cơ bị làm giả hóa đơn. Giảm thủ tục hành chính thuế: Đăng ký, Kê khai, báo cáo thuế. Giảm chi phí chung của toàn xã hội. Nâng cấp uy tín của Doanh nghiệp với người mua hàng. Lợi ích của Người mua hàng Yên tâm khi vào hóa đơn do Doanh nghiệp bán hàng phát hành. Thuận tiện tra cứu, in ấn, kiểm tra hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.  Lợi ích của cơ quan Thuế Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thuế. Hỗ trợ hiệu quả công tác đối chiếu, xác minh nhằm phát hiện kịp thời các lỗi trong quá trình sử dụng hóa đơn tại các doanh nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung. II. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ HÓA …

Xem Thêm >

0849375111