Home / Thủ tục Đất đai – Nhà ở

Thủ tục Đất đai – Nhà ở

Làm sổ đỏ nhanh Thanh hóa – Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

    I. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA Luật đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Nghị định Số: 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; Thông tư 301/2016/TT-BTC; II. THÀNH PHẦN …

Xem Thêm >

0849375111