Home / Thủ tục doanh nghiệp / Thủ tục chia tách doanh nghiệp ở Thanh Hóa, chia tách công ty Thanh hóa

Thủ tục chia tách doanh nghiệp ở Thanh Hóa, chia tách công ty Thanh hóa

Các doanh nghiệp đang hoạt động muốn chia tách doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước. Luật Lam Sơn hướng dẫn một số nội dung liên quan như sau:

1. Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là trường hợp công ty TNHH, công ty cổ phần chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Các trường hợp chia doanh nghiệp:

  • Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị vốn góp, cổ phần được chia sang công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị vốn góp, cổ phần của họ được chia sang các công ty mới.
  • Kết hợp cả 2 trường hợp trên

2. Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là trường hợp công ty chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Các trường hợp tách doanh nghiệp:

  • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
  • Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Thủ tục chia tách doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp làm thủ tục chia tách công ty tại Thanh Hóa thực hiện theo trình tự:

3.1. Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Luật doanh nghiệp & nghị định 78/2015/NĐ-CP

3.2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch & đầu tư

3.3. Xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận ĐKDN. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ phòng ĐKKD có thông báo yêu cầu chỉnh sửa bổ sung.

3.4. Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và làm thủ tục chia tách doanh nghiệp tại Thanh Hóa. Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ 0849 375 111 ( gặp Mrs Hà).

Thông tin liên hệ:CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN

Address : 32 Phố I – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa

Hotline: 0849 375 111 – Miss Hà

Website: thutucnhanhthanhhoa.com

Email: thutucnhanhlamson@gmail.com

Summary
Ngày đánh giá
Người đánh giá
Dịch vụ chuyên nghiệp
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
BÌNH LUẬN FACEBOOK

Bạn có thể xem thêm

Thay đổi ĐKKD chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm ở Thanh hóa

Để làm thủ tục thay đổi nội dung hoạt động cho chi nhánh, văn phòng …

0849375111