Home / Thủ tục Đất đai - Nhà ở / Thủ tục làm sổ đỏ tại Thanh Hóa – Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

Thủ tục làm sổ đỏ tại Thanh Hóa – Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;
 • Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT;
 • Nghị định Số: 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;
 • Thông tư 301/2016/TT-BTC;

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số “04a/ĐK”.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
 • Bản sao Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất. Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng);
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất ( theo mẫu);
 • Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ làm sổ đỏ đầy đủ theo quy định

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã/ phường nơi có đất hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện).

 • Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã/ phường nơi có đất. UBND xã/phường nơi có đất xem xét nguồn gốc đất, nhà ở và công trình trên đất xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND trong thời gian 15 ngày. Sau đó UBND xã/phường nơi có đất lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện) đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 • Trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện):  thì Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trước khi kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Sổ đỏ).
 • Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc:
 1. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.
 2. Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.
 3. Sau khi UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện)

IV. CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA

 • Tiền sử dụng đất: nếu thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất tại Điều 2, Nghị định Số 45/2014/NĐ-CP;
 • Lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Thông tư 301/2016/TT-BTC;
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nếu thuộc trường hợp quy định tại  Thông tư 250/2016/TT-BTC;

V. DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA – CÔNG TY TƯ VẤN LAM SƠN

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục làm sổ đỏ tại Thanh Hóa ;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ để làm thủ tục;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục làm sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận và trả kết quả tận nơi cho khách hàng.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA (GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

CÔNG TY LAM SƠN – 0849 375 111

  Thông tin liên hệ:CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN

Address : 32 Phố I – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa

Hotline: 0849 375 111 – Miss Hà

Website: thutucnhanhthanhhoa.com

Email: thutucnhanhlamson@gmail.com

Summary
Ngày đánh giá
Người đánh giá
Dịch vụ rất chuyên nghiệp. Cảm ơn Công ty Lam Sơn đã giúp tôi rất nhiều về các thủ tục pháp lý.
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
BÌNH LUẬN FACEBOOK

Bạn có thể xem thêm

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ ở Thanh Hóa – Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh THóa

Mất sổ đỏ cần phải làm gì, thủ tục như thế nào và thời gian …

0849375111