Home / Thủ tục Đất đai – Nhà ở (page 3)

Thủ tục Đất đai – Nhà ở

Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Thanh Hóa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi 1 số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP. II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT …

Xem Thêm >

Thủ tục hợp thửa đất tại Thanh Hóa – Dịch vụ hợp thửa đất nhanh

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Thông tư số 24/2014/TT – BTNMT về hồ sơ địa chính; Và …

Xem Thêm >

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Sang tên sổ đỏ nhanh tại Thanh Hóa

I. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Theo quy định tại Khoản 1 điều 188 Luật đất đai, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều …

Xem Thêm >

Xin cấp sổ đỏ tại Thanh Hóa – Hồ sơ đăng ký làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XIN CẤP SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA Luật đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Nghị định Số: 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; Thông tư 301/2016/TT-BTC; II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI …

Xem Thêm >

Thủ tục làm sổ đỏ tại Thanh Hóa – Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ TẠI THANH HÓA Luật đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Nghị định Số: 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; Thông tư 301/2016/TT-BTC; II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ …

Xem Thêm >

0849375111